CSS Compressor|CSS komprimering

May 12, 2009

PHP

Den här PHP klassen, CSS Compressor,  kan du använda för att minska storleken på dina CSS filer

CSS Compressor tar hela CSS filens innehåll och städar upp CSS filen efter angivna regler som minskar antalet bytes.CSS Compressor can be used to compact the size of CSS definitions.

CSS Compressor takes a string with CSS definitions and performs several types of operations that can reduce the number of bytes that the resulting CSS definitions take.

Ladda nerDownload: CSS compressor 2009-05-07