PHP Form Builder

April 29, 2009

PHP

php_form_builder
Form Builder är en PHP klass som kan användas för att generera HTML och Javascript för att visa formulär. Man kan lägga till en beskrivning av fälten ska visas och generera HTML för att visa fälten i en tabell. Klassen genererar även Javascript för att stödja vissa typer av validering på klient sidan. Den levereras även med två specialfunktioner för att välja datum och visa sorterbara tabeller med jQuery.Form Builder is a PHP class that can be used to generate HTML and Javascript for displaying forms. It can add the definition of the form fields to be displayed and generates HTML to display the fields in a table.
The class also generates Javascript to support some types of validation on the browser side. It comes also with two custom fields for choosing dates and presenting sortable tables using jQuery Javascript library.

Form Builder: http://www.phpclasses.org/browse/package/5350.html
Ladda nerDownload: Formbuilder 2009-04-28

, , , ,