FFMpeg 0.5

March 12, 2009

Program

FFMpeg har nu kommit med sin nya version och dominerar nästan halva marknaden och har därför fått sin passande version 0.5. FFMpeg är ett open source program som kodar och dekodar filmer. Detta är mycket användbart när man vill konvertera filmer till och från olika format.  Jag använder det när användare ska ladda upp filmer på sin användarsida och ska konvertera om dem till flv-filer så de passar för webben. Detta är också motorn som gör VLC, MPlayer, Xine och Kdenlive till de bra videospelare de är.

Så här går du till väga för att installera och konvertera film via PHP:

1. Ladda ner till valfri mapp
#wget http://www.ffmpeg.org/releases/ffmpeg-0.5.tar.bz2

2. Packa upp filen
#bzip2 -d ffmpeg-0.5.tar.bz2
#tar -xvf ffmpeg-0.5.tar

3.  konfigurera installationen (välj själv inställningar som passar dig)
#cd ffmpeg-0.5
#./configure –enable-libmp3lame –enable-libvorbis –disable-mmx –enable-shared –enable-libxvid –disable-demuxer=v4l –disable-demuxer=v4l2 –enable-gpl

4. kompilera
#make clean && make
#make install

5. Uppdatera delade bibliotek
#sudo ldconfig
Nu är det installerat, för att konvertera konvertera en h264 film till flv kan du köra detta kommando:
/usr/local/bin/ffmpeg -i hellsing-h264-blocking.mkv -ar 0 -ab 0 -f flv -s 720×480 test.flv

Detta kan du även exekvera från php:
$cmd = ‘/usr/local/bin/ffmpeg -i hellsing-h264-blocking.mkv -ar 0 -ab 0 -f flv -s 720×480 test.flv’;
exec($cmd);

Det finns även open source php-klasser som hjälper med hantering av FFMpeg.
Och om inte det räcker så kan du även installera FFMpeg-php modul.

FFMpeg: http://www.ffmpeg.org/ (tar.bz2)
FFMpeg-php: http://ffmpeg-php.sourceforge.net/ (zip)
PHP Video Toolkit: http://www.phpclasses.org/browse/package/3747.html (zip)
PHP Format Converter: http://www.phpclasses.org/browse/package/3531.html (zip)